Telerehabilitace

Tato stránka se zabývá telemedicínou a slouží pro účely vzdělávání a rozšiřování znalostí. Veškerý obsah je poskytován ZDARMA.

Připravili jsme pro vás několik instruktážních videí a krátké výsvětlění zabývající se tím, co je telemedicína a k čemu slouží.

Pro odemčení videí vyplňte dotazník ZDE, na jehož konci získáte heslo pro zpřístupnění.

4

videa

55 min

trvání

ZDARMA

za účelem vzdělání

KONZULTACE

se specialisty

ČVUT FBMI

zaštiťuje

Základní informace

Telemedicína, v širokém slova smyslu, je převod nebo výměna lékařských a zdravotnických informací s pomocí informačních technologii.

Telerehabilitace se týká specifické dodávky rehabilitačních služeb prostřednictvím telemedicínských metod a technik. Telerehabilitace a související aplikace nejsou ničím novým, nejsou novými klinickými obory, ale jsou spíše novým postupem, jak zlepšit přístup k léčbě pro klienta.

V čem vám tyto stránky pomohou:

Pro koho je tato stránka určena?

Celá tato stránka vznikla pod záštitou FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT a zdarma slouží pro alternativní řešení zdravotního problému. Je určena pro všechny, kteří by rádi zlepšili svůj aktuální zdravotní stav. Vzhledem k tomu, že se již na stránce nacházíte, muselo tomu předcházet vyplnění vstupního dotazníku, kde jste sdělili informace o sobě a vašich problémech. Pokud budete dodržovat cvičební metody, o kterých se zde dozvíte a budete dodržovat odborné rady specialistů, které vám budou zdarma poskytnuty, výsledkem by mělo být citelné zlepšení vašich obtíží.

Videokurzy

Rehabilitace po operaci ramenního kloubu

Správný sed a kompenzace sedavého zaměstnání

Chcete pokračovat ve video kurzech?

rehabilitace po operaci totální endoprotézy kolenního kloubu

Rehabilitace po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Nejčastější otázky

Telepéče je specifický případ, kdy je lekářská péče poskytována lidem v jejich domovech nebo v jiných prostorech pod odborným dohledem.

Rozvoj komunikačních technologií umožňil revoluci ve všech aspektech léčebné rehabilitace. Použitím robotiky, virtuální reality, nanotechnologií, vestavěných senzorů, neurosnímání a dalších technologií byl zvýšen vliv na zdraví občanů. Vzhledem k tomu, že technologický výzkum je zaváděn i do zdravotnictví, mají osoby se zdravotním postižením přístup ke stále se rozšiřující škále špičkového zdravotního ošetření.

Fyzická vzdálenost mezi klientem a klinikou již není pro péči nepřekonatelnou překážkou. Informační a komunikační technologie (IKT) slouží k rozšíření práce klinických lékařů daleko za zdmi zdravotnických zařízení. Do regionálních klinik, obecních zdravotnických zařízení nebo přímo ke klientovi domů. Nad rámec základní videokonference jsou možná měření pomocí monitorovacích systémů, senzorů, robotických a hmatových zařízení a synchronizované spolupráce s online materiálem.

Využití IKT zlepšuje přístup k rehabilitačním službám. Zlepšuje se tak péče pro lidi, kteří žijí ve venkovských lokalitách (nebo v oblastech bez speciálně vyškolených lékařů), nebo pro klienty s omezenou pohyblivostí, kteří mají potíže s cestováním.

Podstatně se snižují nároky na cestování, z ekonomického pohledu se může zvýšit počet možných konzultací odborníka s klienty za jeden den. Využití IKT při poskytování rehabilitačních služeb výrazně rozšiřuje kontinuitu péče pro osoby s handicapem a umožňuje jim získat kontrolu nad řízením jejich potřeb, terapeutickými intervencemi, prosazení péče, možnost volby a autonomii.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici, abychom vám pomohli

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zpětné vazby nás kontaktujte na e-mail info@telerehabilitace.cz.